Všeobecné obchodní podmínky | FOR FREE DAYS

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

 

1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE

„Cestující“

znamená osobu v jejíž prospěch je Zážitek poskytován, je-li odlišná od Kupujícího;

„Kód“

znamená unikátní soubor písmen, číslic nebo jiných znaků, který bude zaslán společně s potvrzením objednávky, kterým se Kupující, nebo Cestující, podle toho, komu má být Zážitek poskytnut, prokáže na místě Zážitku v termínu Zážitku;

„Kupující“

znamená osobu odesílající objednávku;

„Poskytovatel“

znamená jinou osobu, která zajišťuje poskytnutí Zážitku nebo jeho části, je-li odlišná od Prodávajícího;

„Prodávající“

znamená společnost For Free Days s.r.o., IČO: 07701489, DIČ: CZ07701489, se sídlem Formánkova 436/2, Moravské předměstí, Hradec Králové, PSČ: 500 11, přičemž Prodávající je plátcem DPH;

„Zážitek“

znamená konkrétní soubor plnění na konkrétním místě v konkrétním termínu ve prospěch Kupujícího, nebo Cestujícího;

2.              OBJEDNÁNÍ ZÁŽITKU

3.              SPECIÁLNÍ REŽIM PRO ZÁŽITKY BEZ PŘEDEM STANOVENÉHO TERMÍNU

4.              SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ ZÁŽITKU


5.              SPECIFICKÉ PODMÍNKY V PŘÍPADĚ SIMULÁTORU

6.              ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.              REKLAMAČNÍ ŘÁD A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.              DALŠÍ INFORMAČNÍ POVINOST VŮČI SPOTŘEBITELI


9.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

V Hradci Králové dne 31. 5. 2020