omezení Mig | FOR FREE DAYS

omezení Mig

Co se vlastně platí uhrazením požadované částky?
Jaký zdravotní stav vylučuje se zúčastnit letu

Pro MIG-15 platí následující: